Sita za prosejavanje gotovog proizvoda

Rotaciono sito

Rotaciona sita

Rotaciono sito je prilagođeno za proces prosejavanja peleta tako da svojim radom odstranjuje maksimalno prašinu i izlomljen pelet i ne oštećuje pelet koji je u granicama standarda. Brzina rada i konstrukcija je prilagodljiva u zavisnosti od kapaciteta i potreba kupaca.

Vibro sita

Preuzmite pdf dokumentaciju

Vibro sitoVibro sito

Vibro sito je namenjeno pre svega za finalno prosejavanje peleta pre pakovanja. Odstranjuje finu prašinu i eventualno delove peleta i time bitno utiče na kvalitet pakovanja peleta.

Izrađuje se u velikom dijapazonu veličina u zavisnosti od potreba kupca.