Montaža linija za peletiranje

U okviru naše ponude realizujemo kompletnu podršku pri realizaciji projektovanja, predračuna i instalacije linija za peletiranje biomase

U sklopu podrške osposobljeni smo da realizujemo sledeće zadatke:

Realizacija projektovanja kompletne linije za peletiranje u zavisnosti od zahteva kupca, postojećeg prostora ili planiranog prostora za izgranju.

Projektovanje obuhvata sagledavanje parametara prostora i želje kupaca, kao i potrebe tehnologije linije. Takođe obuhvata izradu projekta sa svim elementima linije, kao onih elemenata koje mi izrađujemo tako i ostalih elemenata koje obezbeđuje kupac.

Izrađujemo tehnološku šemu razmeštaja elemenata linije sa detaljima konekcije pojedinih elemenata.

Realizujemo instaliranje pojedinih elemenata linije ( tim sastavljen od bravara, varioca, elektroinstalatera, programera i inžinjera) i pokretanje proizvodnje kompletne proizvodnje sa realizacijom obuke ljudstva.

Realizujemo instaliranje i opreme koju mi ne proizvodimo a tiče se linije za peletiranje ( kotao, čiper, pakerica, ..)

Izrada tehničke dokumentacije ( upustva za rad, održavanje, remont, spisak rezervnih delova, pregled podmazivanja i zamene ulja, i dr.)