Proizvodnja peleta

Počela je sa radom fabrika za proizvodnju agro peleta firme EMS-PELLET, Senta.

Fabrika je locirana na teritoriji opštine Kanjiža u mestu Trešnjevac.

Fabrika proizvodi agro pelet od žetvenih ostataka ( pšenične i ječmene slame, kukuruzovine i sojine slame).

Kapacitet fabrike je 1t/h agro peleta. Planira se povećanje kapaciteta.

Pelet pakujemo u BigBag vreće od 1000 kg, u vreće od 15 kg ili po zahtevu kupca u rasutom stanju direktno u tovarni prostor kamiona.

Sertifikati

SertifikatSertifikatcenovnik