EMS-PELLET - proizvodnja peleta i opreme za preradu biomase

Proizvodnja opreme za preradu peleta Instalacija linija za proizvodnju peleta Rezervni delovi za pelet Konsultacije u vezi proizvodnje peleta
Proizvodnja opreme i mašina za preradu biomase Instalacija linija za proizvodnju peleta Rezervni delovi i potrošni materijal za opremu i mašine za peletiranje Konsultativni poslovi u vezi peletiranja biomase
       

 

Početkom 2013. godine počeli smo sa izgradom linije za proizvodnju peleta. Ova linija je puštena u rad krajem septembra 2013. godine i trenutno proizvodi 1 t/h agro peleta od ječmene i pšenične slame.

Pelet proizvodimo pod brendom EMS-PELLET i pakovanjima od 1000kg i 15kg, takođe realizujemo i prodaju agropeleta u rasutom stanju-rinfuz.

Proizvodnjom agropeleta ujedno i unapređujemo efikasnost pojedine opreme za preradu biomase kao i kompletne linije za peletiranje.

Mi se prevashodno bavimo inžinjeringom i proizvodnjom opreme za preradu biomase i žitarica, kao i izradom specijalnih alata.

U sklopu navedenih delatnosti mi nudimo sledeće:

  • Realizujemo proizvodnju kvalitetne opreme i mašina za usitnjavanje biomase
  • Mlevenje, transport i peletiranje usitnjene biomase
  • Hlađenje, prosijavanje, skladištenje i pakovanje peleta,
  • Sušenje samlevene bio mase, briketiranje bio mase, i tako dalje

Vaše je da postavite zadatke, a naše je da ih efikasno rešimo sa garancijom.