O nama

Naše preduzeće od prvog dana rada teži da izađe u susret svojim cenjenim kupcima i zadovolji njihove zahteve.

 

U sklopu naše proizvodnje realizujemo:

  • Izradu specijalnih mašina za postrojenja za preradu biomase i peletiranje, kao i fabrike stočne hrane (mlinove čekićare, silose, dozatore, kondicionere, prese za ulje, ekstrudere, pelet prese, briket prese, sve vrste transportera, hladnjake, vibro i roto sita, koševe sa hidro izuzimačima, rotacione sušare, mešaone koncentrata, cikloni, vazdušne zaustave, rotacioni dozatori, šuberi, itd.) prema zahtevu kupca.
  • Izradu širokog spektra rezervnih delova i potrošnog materijala za gore navedene mašine i opremu, kao i reparaciju dotrajalih sklopova i delova ( matrice, roleri, osovine, čekići za mlinove, lomače, ...)

Prateći trendove sve većeg interesovanja za iskorišćenjem obnovljivih izvora energije naša firma se razvija u tom pravcu. Unazad 3 godine intezivno radimo na razvoju i proizvodnji opreme za preradu i peletiranje biomase ( drvo, ago ostaci). Takođe smo u 2013. godini pokrenuli sopstveni pogon za proizvodnju peleta od agro ostataka nakon žetve. Pokretanjem sopstvene proizvodnje stvorili smo uslove za permanentno unapređenje razvoja i proizvodnje opreme za preradu i peletiranje biomase.

EMS-PELLET zahvaljujući svojim stručnjacima i dalje razvija nove proizvodne i prodajne programe, a sve radi zadovoljenja zahteva kupaca odnosno tržišta.

Firma je smeštena u zgradi starog mlina na samo 150 m od Tisine obale.

Želimo da budemo Vaš pouzdan i siguran partner u ostvarivanju zajedničkog cilja.