Koševi za drvenu sečku

Posude za prihvat i doziranje drvene sečke

Koš za drveni čips

Posude za doziranje drvene sečke su namenjene za prihvat drvene sečke i doziranje drvene sečke na transportnu traku mlina ili suhare u zavisnosti od koncepcije proizvodne linije za peletiranje. Posuda je opremljena pobuđivačima drvene sečke i pužnim transporterima-dozatorima. Veličinu posude i broj izlaznih pužnih transportera-dozatora radimo po zahtevu.

Veličina posude zavisi prevashodno od kapaciteta linije i od uređaja za utovar drvene sečke u posudu (kašika utovarivača, ..).