Hidro podovi

Hidro pod sa košem za smeštaj i izuzimanje vlažne sirovine

Hidro pod

Hidro pod sa košem je namenjen za smeštaj vlažne piljevine ili drvenog čipsa. Stranice koša su od drveta i tako se izbegava kondezacija vlage. Izuzimanje materijala iz koša je potpuno automatizovano pomoću specijalnih izuzimača na hidro pogon. Izrađuju se u različitim kapacitetima i gabaritima u zavisnosti od zahteva kupca i konfiguracije proizvodne linije.