Izuzimači i dozatori

Izuzimači, dozatori ili zaustave

Izuzimači dozatoriIzuzimači dozatoriIzuzimači dozatori

Izuzimači, dozatori ili zaustave su uređaji za izuzimanje materijala iz ciklona ili silosa sa funkcijom zaptivanja ciklona ili silosa. Takođe mogu da služe i kao dozatori sirovine u mlinove ili mešaone. Izrađuju se u više veličina oblika i konstrukcija u zavisnosti od kapaciteta i sirovine kojom manipulišu.