Vazdušni transport i ventilatori

Vazdušni transport, otprašivanje i cikloni

Vazdušni transport

Ventilatori

Ventilatore izrađujemo po zahtevima kupca i to nisko, srednje i visoko pritisne različitih kapaciteta.
Najčešća namena ventilatora je za otprasivanje, transport materijala, ventiliranje prostora i drugo.

Cikloni

CiklonCiklon

Ciklone izrađujemo po zahtevima kupaca i po potrebi tehnoloških linija. Glavna namena ciklona je da realizuju odvajanje transportovanog materijala od vazduha. Ciklove izrađujemo od čelika sa poboljšanom otpornošću na habanje. Najčešća primena je u drvnoj industriji, industriji duvana, u proizvodnji peleta i briketa, u preradi žitarica, i drugo.

Cevovodi

Cevovod

Izrađujemo sve vrste cevovoda, krivina i spojeva za potrebe ventilacije, transporta materijala i otprašivanja. Cevovode izrađujemo u prečnicima po zahtevima kupaca ili po potrebi tehnoloških linija. Svi elementi cevovoda se izrađuju od čelika sa povišenom otpornošču na habanje.