Pelet prese

Pelet presaPelet presaPelet presa

Peletirke sa flet matricom

Pelet prese SFP obezbediće Vam pelet konstantno visokog kvaliteta. Na kvalitet peleta, osim parametara ulazne sirovine, veliki uticaj ima i peletirka. 

Pelet prese SFP su dizajnirane tako da proizvode pelet sa povećanom efikasnošću, što dovodi do smanjenja troškova proizvodnje peleta, odnos uložene električne energije i proizvedenog peleta je izuzetno povoljan.

Glavne karakteristike PRESE SFP:

 • Kompaktan dizajn mehaničkih i elektro komponenti
 • Potpuna automatska kontrola rada pomoću PLC-a
 • Sistem protiv kontakta rolera i matrice u odsustvu sirovine
 • Sistem za automatsko doziranje sirovine u zavisnosti od opterećenja pelet prese
 • Dužina kompresionog prostora otvora na matrici od 14-80 mm, varira u odnosu na sirovinu koja se peletira
 • Izlaz peleta napred
 • Automatska regulacija podmazivanja rolera (mast)
 • Monitoring temperature matrice i ulja u sistemu za podmazivanje glavnog reduktora
 • Olakšan postupak zagrevanja matrice i čišćenja matrice pri zaustavljanju proizvodnje
 • Sistem za sprečavanje upadanja metala u pelet presu ( magnetna zamka)
 • Bezbedan rad operatera
 • Dostupnost rezervnih delova
 • Pomoćni sistem i alat za promenu rolera i matrice
 • Kompletna dokumentacija i obuka operatera za rad na presi.

 

PREGLED MODELA SFP PRESA 

SFP

300/2

400/2

500/3

600/3

600/4

800/4

1000/5

1250/6

Snaga (kW)

11–15

22

45

55

75

110

160-200

250

Matrica (mm)

300

400

500

600

600

800

1000

1250

Roler (mm)

180/52

180/52

230/77

285/102

285/102

340/122

350/156

350/156

Širina zone otvora (mm)

50

50

75

100

100

120

150

150

Broj rolera (kom)

2

2

3

3

4

4

5

6

Površina otvora (mm2)

400

650

850

1385

1385

1980

3900

5950

Kapacitet-tvrdo drvo (t/h)*

0.1-0.15

0.2-0.25

0.3-0.45

0.6-0.8

0.6-08

0.8-1.2

1.5-2

2-2.5

Reduktor (Typ)

KAF87

KAF97

KAF127

KAF157

KA 157

KA167

KA187

B210

Precnik otvora na matrici (mm)

6-8

6-10

6-10

6-14

6-14

6-14

6-14

6-18

Proizvodni kapacitet pelet prese uslovljen je karakteristikama sirovine i to:

 • Vrsta sirovine – drvo, agro ostaci, treset, ostaci iz voćarstva i prerade voća, i dr.
 • Tvrdoće sirovine – topola, vrba, bukva, hrast, slama, kukuruzovina, sojina slama, jela, bor, smreka, itd.
 • Kvalitet sirovine – trulež drveta, sadržaj peska, sadržaj zemlje, buđ slame, tragovi metala, ostala strana tela u sirovini
 • Granulacija sirovine – oblik i krupnoća ulazne sirovine u peletirku ( optimalna krupnoća – ne manje od 0,05 mm i ne više od 1,5 mm) 
 • Vlažnost sirovine – potrebna vlažnost je od 12 – 14%