Razdruživač bala

Razdruživač bala (malih, kvadro i rolo)

Traka za doziranje bala u razdruživačRazdruživač balaRazdruživač bala

Razdruživač bala se upotrebljavaju u proizvodnji kada je neophodno da se kompaktna bala (kvadro, rolo ili mala bala) razdruži na rastresit sloj slame, kukuruzovine ili sojine slame. Razdruživač je namenjen za razdruživanje bala svih dimenzija do visine ili prečnika od 1,6 m i širine do 1,4 m. Razdruživač poseduje traku za doziranje dužine 6 metara ili više u zavisnosti od potrebe. Rad trake za doziranje je automatski sa kontrolom opterećenosti elektromotora. Kapacitet razdruživača je od 3-5 t/h.